לוגו MOTOLAW - עורך דין
single blog

זכויות יוצרים

כל הקבצים והמידע הכלולים באתר זה הינם זכויות יוצרים של Rider Gear. ואין לשכפל, להעתיק, לשנות או להתאים, בשום אופן ללא רשותנו בכתב. האתר שלנו עשוי להכיל את סימני השירות או הסימנים המסחריים שלנו, כמו גם את אלה של השותפים שלנו או חברות אחרות, בצורה של מילים, גרפיקה ולוגו.

השימוש שלך באתר, בבלוג או בשירותים שלנו אינו מהווה כל זכות או רישיון עבורך להשתמש בסימני השירות או בסימני המסחר שלנו, ללא אישור מראש ובכתב של Rider Gear.

התוכן שלנו, כפי שנמצא באתר, בבלוג ובשירותים שלנו, מוגן תחת זכויות יוצרים. ההעתקה, ההפצה מחדש, השימוש או הפרסום על ידך של כל תוכן כזה, אסורה בהחלט. השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו אינו מעניק לך זכויות בעלות על התוכן שלנו.

שימוש מקובל

אסור לך:

(א)     להשתמש באתר שלנו בכל דרך או לנקוט בכל פעולה שגורמת, או עשויה לגרום, לנזק לאתר או לפגיעה בביצועים, זמינות או נגישות של האתר;

(ב)     להשתמש באתר שלנו בכל דרך שהיא בלתי חוקית, בלתי חוקית, הונאה או מזיקה, או בקשר לכל מטרה או פעילות בלתי חוקית, בלתי חוקית, הונאה או מזיקה;

(ג)      להשתמש באתר שלנו כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר המורכב (או מקושר אליו) כל תוכנת ריגול, וירוס מחשב, סוס טרויאני, תולעת, לוגר הקשות, rootkit או אחר תוכנת מחשב זדונית; אוֹ

(ד)      לבצע כל פעילות שיטתית או אוטומטית של איסוף נתונים (כולל ללא הגבלה גרידה, כריית נתונים, חילוץ נתונים ואיסוף נתונים) באתר שלנו או בקשר אליו ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.

דווח על שימוש לרעה

אם מצאת חומר או פעילות בלתי חוקיים באתר האינטרנט שלנו, או כל חומר או פעילות שמפרים הודעה זו, אנא הודע לנו על כך. אתה יכול ליידע אותנו על כל חומר או פעילות כאלה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] .

אכיפת זכויות יוצרים

אנו מתייחסים ברצינות רבה להגנה על זכויות היוצרים שלנו.
אם נגלה שהשתמשת בחומרי זכויות היוצרים שלנו בניגוד לרישיון המפורט בהודעה זו, אנו עשויים לנקוט נגדך הליכים משפטיים, לבקש פיצוי כספי ו/או צו מניעה למנוע ממך להשתמש בחומרים אלו. כמו כן, ניתן לחייב אותך בהוצאות משפט.

הרשאות

          אתה יכול לבקש רשות להשתמש בחומרי זכויות היוצרים באתר שלנו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] .

אנחנו כאן בשביל!
קבלו ייעוץ מקצועי ללא עלות
Call for Consultation

0761-8523-398